Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Noblistów Polskich w Głogowie

pl. Mieszka I nr 22
67-200 Głogów
tel. 76 834 71 63
e-mail: sp3@www.glogow.pl

займ на карту займ на карту срочно без отказа

Oddziały gimnazjalne

Telewizja szkolna GIM TV

Szkoła w wirtualnej panoramie


Aktywne Szkoły. MultiSport

Uczestniczymy w programach


Bankowcy_dla_Edukacji-logo Logo_ZB-1 Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach

Ślubowanie klas pierwszych

17 października 2018 roku o godzinie 16.30 odbyło się ślubowanie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Noblistów Polskich w Głogowie. W uroczystości wzięło udział pięć klas pierwszych: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e wraz z wychowawcami, Dyrektor Szkoły Pan Ernest Kłósek, Wicedyrektor Aleksandra Kozioł, Wicedyrektor Anna Adamowicz, grono pedagogiczne oraz licznie zgromadzeni rodzice uczniów naszej szkoły.

 

Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Panie wychowawczynie klas pierwszych zapoznawały i wdrażały swoich uczniów do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcie nauki w szkole. Klasy pierwsze przygotowały na dzień ślubowania część artystyczną, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdolności przed licznie zgromadzoną publicznością. Obecni na ślubowaniu oceniali umiejętności uczniów. Wszystkie zadania uczniowie wykonali bardzo dobrze. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiła oficjalna część, w której uczniowie złożyli uroczystą przysięgę.Następnie Dyrekcja szkoły pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia dużą kredką. Na zakończenie wychowawcy wręczyli okolicznościowe dyplomy pasowania na ucznia, a rodzice przygotowali dla swoich dzieci słodkie upominki.

 

Julita Wójcik

 

Galeria zdjęć:  

Strona 1 z 11