Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Noblistów Polskich w Głogowie

pl. Mieszka I nr 22
67-200 Głogów
tel. 76 834 71 63
e-mail: sp3@www.glogow.pl

займ на карту займ на карту срочно без отказа

Oddziały gimnazjalne

Telewizja szkolna GIM TV

Szkoła w wirtualnej panoramie


Aktywne Szkoły. MultiSport

Uczestniczymy w programach


Bankowcy_dla_Edukacji-logo Logo_ZB-1 Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRECZNIKÓW SZKOLNYCH

 

INFORMACJA W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

 W roku szkolnym 2015/2016 bezpłatne podręczniki i zeszyty ćwiczeń otrzymają pierwszoklasiści, drugoklasiści oraz czwartoklasiści.

 DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

 - Przysługuje dla uczniów:

  • uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej  na podstawie kryterium dochodowego z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie mniej niż  574 zł na osobę w rodzinie .

 

  • z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną     z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej), uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III, V lub VI.

 

- Wnioski będą dostępne u pedagoga szkolnego w miesiącu wrześniu 2015 r. Do wniosku należy dołączyć fakturę potwierdzającą zakup podręczników (dofinansowaniu nie podlegają zeszyty ćwiczeń, repetytoria, słowniki itp.)

Strona 1 z 11