Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Noblistów Polskich w Głogowie

pl. Mieszka I nr 22
67-200 Głogów
tel. 76 834 71 63
e-mail: sp3@www.glogow.pl

займ на карту займ на карту срочно без отказа

Oddziały gimnazjalne

Telewizja szkolna GIM TV

Szkoła w wirtualnej panoramie


Aktywne Szkoły. MultiSport

Uczestniczymy w programach


Bankowcy_dla_Edukacji-logo Logo_ZB-1 Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach

Informacja o stypendiach dla klas V-VII

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIUM  PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA dla uczniów klas V – VI: 

  1. Stypendium może być przyznane uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Głogów.
  2. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie trzech ostatnich klas szkoły podstawowej, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce, w tym średnią ocen,  nie niższą niż 5, 00. POD UWAGĘ BRANE JEST I PÓŁROCZE roku szkolnego 2017/2018.
  3. Stypendia przyznawane są w oparciu o następujące kryteria:
  • Wyniki w nauce – 70 %,
  • osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych – 20 %,
  • osiągnięcia w zawodach sprawnościowych, artystycznych, w wolontariacie – 10%.
  1. Wnioski dostępne są na stronie internetowej szkoły, u wychowawcy klasy  lub u pedagoga szkolnego Małgorzaty Kaźmierczak (obowiązują druki załączników do Uchwały Nr XIX/168/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia z dnia 23 lutego 2016 r.).
  2. Załącznik nr 3 wypełnia wychowawca klasy przy współpracy z rodzicami ucznia.
  3. Załącznik nr 5 wypełniają rodzice ucznia.

 

Wypełnione wnioski należy składać do dnia 15 marca 2018 r. (u pedagoga szkolnego Małgorzaty Kaźmierczak – sala 410).

 

Szczegółowe informacje i uchwały znajdują się w zakładce STYPENDIA.

 

Małgorzata Kaźmierczak

 

Strona 1 z 11