Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Noblistów Polskich w Głogowie

pl. Mieszka I nr 22
67-200 Głogów
tel. 76 834 71 63
e-mail: sp3@www.glogow.pl

займ на карту займ на карту срочно без отказа

Oddziały gimnazjalne

Telewizja szkolna GIM TV

Szkoła w wirtualnej panoramie


Aktywne Szkoły. MultiSport

Uczestniczymy w programach


Bankowcy_dla_Edukacji-logo Logo_ZB-1 Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA

 

1. Stypendium może być przyznane uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

2. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie dwóch ostatnich klas szkoły podstawowej, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce, w tym średnią ocen, nie niższą niż 4, 80.  POD UWAGĘ BRANY JEST PIERWSZY SEMESTR roku szkolnego 2015/2016.

3. Stypendia przyznawane są w oparciu o następujące kryteria:

  • Wyniki w nauce – 50 %,
  • Osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych – 35 %,
  • Osiągnięcia w zawodach sprawnościowych, artystycznych, w wolontariacie  – 15 %.

4. Druki wniosków są dostępne u pedagoga szkolnego. Wypełnione wnioski należy składać w terminie do dnia 30 marca 2016 r.

                                                                                                                                                                                                  M. Kaźmierczak

Strona 1 z 11