Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Noblistów Polskich w Głogowie

pl. Mieszka I nr 22
67-200 Głogów
tel. 76 834 71 63
e-mail: sp3@www.glogow.pl

займ на карту займ на карту срочно без отказа

Oddziały gimnazjalne

Telewizja szkolna GIM TV

Szkoła w wirtualnej panoramie


Aktywne Szkoły. MultiSport

Uczestniczymy w programach


Bankowcy_dla_Edukacji-logo Logo_ZB-1 Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA

 

  1. Stypendium może być przyznane uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Głogów.
  2. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie dwóch ostatnich klas szkoły podstawowej, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce, w tym średnią ocen, nie niższą niż 5, 00. POD UWAGĘ BRANY JEST PIERWSZY SEMESTR roku szkolnego 2016/2017.
  3. Stypendia przyznawane są w oparciu o następujące kryteria:
  • Wyniki w nauce – 70 %,
  • osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych – 20 %,
  • osiągnięcia w zawodach sprawnościowych, artystycznych, w wolontariacie – 10%.
  1. Załącznik nr 3 wypełnia wychowawca klasy (przy współpracy z rodzicami ucznia).
  2. Załącznik nr 5 wypełniają rodzice ucznia.

 

Wypełnione wnioski należy składać w do dnia 24 marca 2017 r. (do pedagoga  – sala 410).

Uchwała.XIX.168.16.2016-02-23

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX.168.16

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX.168.16

Strona 1 z 11