Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Noblistów Polskich w Głogowie

pl. Mieszka I nr 22
67-200 Głogów
tel. 76 834 71 63
e-mail: sp3@www.glogow.pl

займ на карту займ на карту срочно без отказа

Oddziały gimnazjalne

Telewizja szkolna GIM TV

Szkoła w wirtualnej panoramie


Aktywne Szkoły. MultiSport

Uczestniczymy w programach


Bankowcy_dla_Edukacji-logo Logo_ZB-1 Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA

 

  1. Stypendium może być przyznane uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Głogów.
  2. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie dwóch ostatnich klas szkoły podstawowej, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce, w tym średnią ocen, nie niższą niż 4, 80.  POD UWAGĘ BRANY JEST DRUGI SEMESTR.
  3. Stypendia przyznawane są w oparciu o następujące kryteria:
  • Wyniki w nauce – 50 %,
  • Osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych – 35 % (WPISUJEMY JE W PUNKCIE 8 WNIOSKU),
  • Osiągnięcia w zawodach sprawnościowych, artystycznych, w wolontariacie  – 15 % (WPISUJEMY JE W PUNKCIE 9 WNIOSKU).
  1. Druki wniosków są dostępne u pedagoga szkolnego oraz na szkolnej stronie internetowej (należy wypełnić załącznik nr 3 oraz załącznik nr 5 do Uchwały). Wypełnione wnioski należy składać w terminie do dnia 26 czerwca.

 

 

                                                                                M. Kaźmierczak

Uchwała NR LXI4052014 – stypendia__Załącznik Nr 1

Uchwała NR LXI4052014 – stypendia__Załącznik Nr 3

Uchwała NR LXI4052014 – stypendia_Załącznik Nr 2

Uchwała NR LXI4052014 – stypendia_Załącznik Nr 4

Uchwała NR LXI4052014 – stypendia_Załącznik Nr 5

Uchwała NR LXI4052014 w sprawie _zasad udzielania_stypendiów dla u_uczniów i_studentów zamieszkałych _na terenie Gminy Miejskiej_Głogów_w

Strona 1 z 11