Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Noblistów Polskich w Głogowie

pl. Mieszka I nr 22
67-200 Głogów
tel. 76 834 71 63
e-mail: sp3@www.glogow.pl

займ на карту займ на карту срочно без отказа

Oddziały gimnazjalne

Telewizja szkolna GIM TV

Szkoła w wirtualnej panoramie


Aktywne Szkoły. MultiSport

Uczestniczymy w programach


Bankowcy_dla_Edukacji-logo Logo_ZB-1 Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach

Pedagog

Pedagog szkolny

Małgorzata Kaźmierczak

 

POKÓJ 410 / PARTER

PONIEDZIAŁEK

7.45 – 12.00

 WTOREK

8.00 – 12.30

Dyżur:

15.00 – 16.00

 ŚRODA

7.45 – 12.30

11.45-12.30 zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

 CZWARTEK

8.00 – 13.00

14.30-15.15 zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

 PIĄTEK

7.45 – 12.30

15.00-15.30

Pedagog szkolny

Anna Kowalska

 

POKÓJ 17 / PARTER

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 15.30

Dyżur: 

15.30 – 17.00

 WTOREK

8.00 – 15.30

 ŚRODA

7.45 – 15.15

 CZWARTEK

7.45 – 15.15

 PIĄTEK

8.45 – 14.45

Motto:

 • Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki, uczy się potępiać.
 • Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
 • Jeśli dziecko znosi kpiny, uczy się nieśmiałości.
 • Jeśli dziecko jest zawstydzone, uczy się poczucia winy.
 • Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji, uczy się być cierpliwym. 
 • Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
 • Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się sprawiedliwości.
 • Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwie, uczy się ufności.
 • Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
 • Jeśli dziecko żyje w klimacie akceptacji i przyjaźni, uczy się tego jak znaleźć miłości w świecie.

 

Autor nieznany, Los Angeles, 1991

 Instytucje pomocowe:

 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W GŁOGOWIE

– ul. Folwarczna 52, tel. 76 833 32 93

 • Działania diagnostyczne.
 • Terapia.
 • Konsultacje dla rodziców i nauczycieli.
 • Warsztaty „Szkoły dla Rodziców”.

MIEJSKIE CENTRUM WSPIERANIA RODZINY W GŁOGOWIE – ul. Folwarczna 7, tel. 76 853 38 32

 • Wsparcie i pomoc osobom uzależnionym oraz ich rodzinom.
 • Motywacja do podjęcia leczenia odwykowego.
 • Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie.
 • Pomoc psychologiczna i prawna.
 • Opieka asystenta rodziny.

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

- ul. Folwarczna 7 (dla dzieci w wieku 7 – 15 lat, czynna w godzinach od 14.00 do 18.00)

Zadania realizowane przez Świetlice Środowiskowe:

 • edukacyjne (pomoc w odrabianiu lekcji),
 • wspieranie rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka,
 • rozwijanie zainteresowań własnych,
 • zagospodarowanie wolnego czasu, wycieczki  i  wyjazdy  wakacyjne  o   charakterze  turystyczno -  krajoznawczym,
 • dożywianie.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE

 – ul. Sikorskiego 4, tel. 76 727 65 00

 • Pomoc rodzinie w przezwyciężeniu jej trudnej sytuacji życiowej – wsparcie finansowe, praca socjalna.
 • Poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

– ul. Sikorskiego 4, tel. 883 130 650                     

 • Procedura Niebieskiej Karty.
 • Pomoc dla ofiar przemocy domowej.
 • Praca ze sprawcą przemocy.

SĄD REJONOWY W GŁOGOWIE, WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

– ul. Kutrzeby 2, tel. 76 833 44 17.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GŁOGOWIE

 • Rewir Dzielnicowych – ul. Kosmonautów Polskich 3,  tel. 76 727 73 11
 • Zespół ds. Profilaktyki Społecznej – ul. Obrońców Pokoju 17,  tel. 76 727 73 23 lub 76 727 73 93.

STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „SZANSA” W GŁOGOWIE

– ul. Perseusza 13, tel. 76 832 18 04 lub 76 727 60 70

 • Zajęcia socjoterapeutyczne.
 • Zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania (zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży).
 • Korepetycje.
 • Pomoc psychologiczna i prawna.

DOM DLA SAMOTNYCH MATEK Z DZIEĆMI W GŁOGOWIE 

– ul. Folwarczna 50, tel. 76 833 35 00

 • Pomoc, wsparcie i zakwaterowanie dla matek i dzieci  z uwagi na trudną sytuację życiową i rodzinną.

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

– ul. Królowej Jadwigi 1, tel. 600 987 470 lub 76 742 00 05

 • Wsparcie dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej wymagających schronienia.  

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GŁOGOWIE

– ul. Słowiańska 13, tel. 76 834 10 03

 • Świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek.
 • Punkt Poradnictwa Rodzinnego.
 • Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

POWIATOWE CENTRUM PIECZY ZASTĘPCZEJ W GŁOGOWIE

– ul. Słowiańska 13, tel. 76 833 21 46

 • Wielospecjalistyczna pomoc dla dzieci umieszczonych w rodzinnych formach opieki zastępczej.

JAK SIĘ UCZYĆ pdf_ikona