Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Noblistów Polskich w Głogowie

pl. Mieszka I nr 22
67-200 Głogów
tel. 76 834 71 63
e-mail: sp3@www.glogow.pl

займ на карту займ на карту срочно без отказа

Oddziały gimnazjalne

Telewizja szkolna GIM TV

Szkoła w wirtualnej panoramie


Aktywne Szkoły. MultiSport

Uczestniczymy w programach


Bankowcy_dla_Edukacji-logo Logo_ZB-1 Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach

RADA RODZICÓW

 

PREZYDIUM

 

SKŁAD RADY RODZICÓW 2018/2019

 

Rada rodziców wybrała ze swojego grona Prezydium w składzie :

p. Marta Sobolewska – Przewodniczący (kl. VIB)
p. Emilia Sarzyńska – Zastępca Przewodniczącego (kl. VF)
p. Ewa Rozbejko – Sekretarz (kl. VIA)
p. Magdalena Piskadło – Skarbnik (kl. IVG)

 

 

 

Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 3

im. Noblistów Polskich w Głogowie

 Działamy na podstawie przyjętego regulaminu, podejmujemy decyzje  i działania głosem przedstawiciela rady oddziałowej w formie uchwał na zebraniach prezydium.

      Od września planujemy działania, które po zatwierdzeniu przez Radę Rodziców są realizowane przez cały rok szkolny. Współpracujemy  z dyrektorem szkoły i nauczycielami tworząc prawo
i dokumenty szkolne m.in.: Program Wychowawczy i Program Profilaktyki.

      Współpracując z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim dokładamy swoją cegiełkę do tego, by szkoła starała się kształtować właściwe postawy moralne  w stosunku do najbliższego środowiska, drugiego człowieka i samych siebie. Współorganizujemy imprezy otwarte dla lokalnego środowiska, m.in.: Święto Patrona Szkoły,
Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny. Wspieramy Ligę Klas IV-VI
i pracę Mini SU klas I-III.

      Wspólnie z nauczycielami zabiegamy, by szkoła była miejscem przyjaznego spotkania dzieci o różnym stopniu rozwoju psychofizycznego i zróżnicowanej sytuacji materialnej ich rodzin. Organizujemy konkursy oraz turnieje wiedzy i sportowe, na które staramy się zapewnić dofinansowanie nagród. Dofinansowujemy wyposażenie biblioteki szkolnej w najnowsze pozycje. Sponsorujemy zaplecze sportowe i wspieramy świetlicę szkolną. Uczniom 
w szczególnie trudnej sytuacji życiowej niesiemy pomoc nie tylko materialną. Pukamy do wielu drzwi, by znaleźć sponsorów wspomagających nasze działania.

 Zapraszamy do wspierania naszych inicjatyw