Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Noblistów Polskich w Głogowie

pl. Mieszka I nr 22
67-200 Głogów
tel. 76 834 71 63
e-mail: sp3@www.glogow.pl

займ на карту займ на карту срочно без отказа

Oddziały gimnazjalne

Telewizja szkolna GIM TV

Szkoła w wirtualnej panoramie


Aktywne Szkoły. MultiSport

Uczestniczymy w programach


Bankowcy_dla_Edukacji-logo Logo_ZB-1 Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach

Przedmioty humanistyczne

Język polski

 

Agata Bagińska – Żyta

Jestem polonistką z dwudziestoletnim stażem. Ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim oraz podyplomowe studia z zakresu bibliotekoznawstwa oraz zarządzania oświatą. W tym roku szkolnym uczę języka polskiego w klasie czwartej i szóstej oraz  prowadzę -  w oparciu o zalecany przez MEN Program Edukacyjno – Terapeutyczny ORTOGRAFFITI – zajęcia dla uczniów z dysleksją. Gorąco polecam rodzicom, szczególnie dzieci z dysleksją, stronę: www.ortograffiti.pl

 

Elżbieta Frankowska – Cyfra

Od ponad dwudziestu lat pracuję  z dziećmi. Jestem nauczycielem dyplomowanym. Ukończyłam pięcioletnie studia filologii polskiej oraz studia licencjackie z zakresu filologii germańskiej. Nieustannie doskonalę własne kompetencje.

W obecnym roku szkolnym opiekuję się piątoklasistami z trudnościami w nauce, organizując dla nich zajęcia wspierające z języka polskiego. Dzieciom z trudnościami w nauce ortografii proponuję wsparcie na podstawie programu „Ortograffiti”, zalecanego przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.

Prowadzę też fakultet przedmiotowy dla klasy szóstej, a na Szkolne Koło Polonistyczne zapraszam pasjonatów języka polskiego.

Zajęcia z uczniami organizuję w  atmosferze sprzyjającej uczeniu się, ze staraniem o wpływ na ich motywację do działania i nauki.

 

Iwona Grzegorzak

 

Magdalena Hołub

 

Renata Kołodziej

 

Piotr Lenort

 

Jakub Rawski

Studia polonistyczne ukończyłem na Uniwersytecie Zielonogórskim z wynikiem celującym. Posiadam również uprawnienia do nauczania historii. W 2017 roku otrzymałem tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Byłem trzykrotnym stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/2012. Jestem sekretarzem Zielonogórskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz autorem książki poetyckiej „Pasaże” (2010). Opublikowałem trzydzieści artykułów naukowych w kilkunastu monografiach zbiorowych oraz na łamach periodyków takich jak: „Teksty Drugie”, „Świat Tekstów”, „Prace Literackie”, „In Gremium”, „Studia de Cultura”, „Scripta Humana”, „LiteRacje”, „Filologia Polska”, „Edukacja Humanistyczna”. Nauczanie innych jest moją pasją, a praca z dziećmi dostarcza mi wiele satysfakcji. W Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie uczę języka polskiego, prowadzę zajęcia wspierające dla uczniów klas czwartych oraz jestem opiekunem Koła Filmowego.

 

Iwona Patelska-Mazur

 

Anna Rutkiewicz-Grzelecka

 

Ewa Sieradzy

 

 

Historia i Społeczeństwo / Historia

 

Tamara Chojnacka

 

Agnieszka Karwat

 

Elżbieta Petecka

Z wykształcenia jestem nauczycielem historii. Studia ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim. Oprócz historii uczę również informatyki i edukacji regionalnej. W tym roku szkolnym prowadzę fakultet historyczny – zajęcia, na których uczniowie mogą poprawić oceny, rozwijać swoje zainteresowania.

 

Wiedza o społeczeństwie

 

Urszula Hordyk