Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Noblistów Polskich w Głogowie

pl. Mieszka I nr 22
67-200 Głogów
tel. 76 834 71 63
e-mail: sp3@www.glogow.pl

займ на карту займ на карту срочно без отказа

Oddziały gimnazjalne

Telewizja szkolna GIM TV

Szkoła w wirtualnej panoramie


Aktywne Szkoły. MultiSport

Uczestniczymy w programach


Bankowcy_dla_Edukacji-logo Logo_ZB-1 Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach

STYPENDIA

 

ZMIANY W STYPENDIACH SZKOLNYCH 2017/2018 pdf_ikona

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW NA ROK  SZKOLNY 2017/2018

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA DLA UCZNIÓW KLAS V-VII

 

  1. Stypendium może być przyznane uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Głogów.
  2. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie trzech ostatnich klas szkoły podstawowej, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce, w tym średnią ocen,nie niższą niż 5, 00. POD UWAGĘ BRANE JEST I PÓŁROCZE roku szkolnego 2017/2018.
  3. Stypendia przyznawane są w oparciu o następujące kryteria:

·         Wyniki w nauce – 70 %,

·         osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych – 20 %,

·         osiągnięcia w zawodach sprawnościowych, artystycznych, w wolontariacie – 10%.

  1. Wnioski dostępne są na stronie internetowej szkoły, u wychowawcy klasy lub u pedagoga szkolnego Małgorzaty Kaźmierczak (obowiązują druki załączników do Uchwały Nr XIX/168/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia z dnia 23 lutego 2016 r.).
  2. Załącznik nr 3 wypełnia wychowawca klasy przy współpracy z rodzicami ucznia.
  3. Załącznik nr 5 wypełniają rodzice ucznia.

 

 

UCHWAŁA NR XIX.168.16 z dn. 23.02.16 r. pdf_ikona

 Uchwała Nr XLV.456.18 Rady Miejskiej w Głogowie  pdf_ikona