Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Noblistów Polskich w Głogowie

pl. Mieszka I nr 22
67-200 Głogów
tel. 76 834 71 63
e-mail: sp3@www.glogow.pl

займ на карту займ на карту срочно без отказа

Oddziały gimnazjalne

Telewizja szkolna GIM TV

Szkoła w wirtualnej panoramie


Aktywne Szkoły. MultiSport

Uczestniczymy w programach


Bankowcy_dla_Edukacji-logo Logo_ZB-1 Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach

STYPENDIUM SZKOLNE/SOCJALNE 2014/2015

 1. O stypendium mogą ubiegać się rodzice uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Głogów, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 456 zł netto).

2. Wnioski o przyznanie stypendium dostępne są u pedagoga szkolnego  lub na stronie internetowej:  mops.glogow.pl.

3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodu netto za miesiąc sierpień 2014 r.

4. Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego w terminie do dnia  15 września 2014 r.

5. Wnioskodawcy powinni gromadzić faktury związane z wydatkami poniesionymi w związku z nauką dziecka np. faktury za podręczniki, przybory szkolne, odzież sportową, obuwie sportowe itp.

Strona 1 z 11