Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Noblistów Polskich w Głogowie

pl. Mieszka I nr 22
67-200 Głogów
tel. 76 834 71 63
e-mail: sp3@www.glogow.pl

займ на карту займ на карту срочно без отказа

Oddziały gimnazjalne

Telewizja szkolna GIM TV

Szkoła w wirtualnej panoramie


Aktywne Szkoły. MultiSport

Uczestniczymy w programach


Bankowcy_dla_Edukacji-logo Logo_ZB-1 Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach

TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA

W dniach 24-27 obchodziliśmy tydzień promocji zdrowia. W tych dniach uczniowie za poznali się z prezentacją dotyczącą zasad  prawidłowego odżywiania oraz piramidą żywienia. Każda klasa przygotowała hasło promujące zdrowe odżywanie, które zaprezentowała na drzwiach sal lekcyjnych. Ponadto uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w Aktywnych Przerwach organizowanych na przerwie obiadowej,a 25 kwietnia każdy uczeń miał możliwość złapać chwile oddechu przy  muzyce relaksacyjnej z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem. W środę została przeprowadzona ankieta wśród uczniów , której celem było zbadanie poziomu wiedzy uczniów  na temat zdrowego trybu życia  i racjonalnego odżywiania.Podsumowaniem działań związanych z obchodami Tygodnia Promocji Zdrowia był Test dla uczniów na temat zdrowia i zdrowego odżywiania. Dodatkowo na pozostałych zajęciach nauczyciele prowadzili szereg   działań o tematyce prozdrowotnej 

CELE  :

- propagowanie wśród dzieci wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

- nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków;

- wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym i zdrowym środowisku

- stwarzanie sytuacji do kształtowania w uczniach postawy prozdrowotnej, a także  integracji  uczniów

Opracowała: Grażyna Dziadkowiec – Kublik

Strona 1 z 11