Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Noblistów Polskich w Głogowie

pl. Mieszka I nr 22
67-200 Głogów
tel. 76 834 71 63
e-mail: sp3@www.glogow.pl

займ на карту займ на карту срочно без отказа

Oddziały gimnazjalne

Telewizja szkolna GIM TV

Szkoła w wirtualnej panoramie


Aktywne Szkoły. MultiSport

Uczestniczymy w programach


Bankowcy_dla_Edukacji-logo Logo_ZB-1 Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach

UCZNIOWIE NA SESJI

12 czerwca  Ratusz należał do dzieci ze szkół podstawowych. Najpierw klasy I, II i III spotkały się z radnymi i przewodniczącym Rady Miejskiej. Potem 3-osobowe grupy uczniów reprezentujące wszystkie samorządy uczniowskie szkół podstawowych kl. IV-VI uczestniczyły w sesji, której głównym celem był procedowanie projektów uchwał dotyczących skrócenia roku szkolnego. Złożono 8 wniosków. Ostatecznie dziecięca rada przyjęła ten mówiący o skróceniu czasu nauki o dwa tygodnie. Wniosek uzasadniano tym, że przez ostatnie dwa tygodnie nauki niewiele w szkołach się dzieje.
Wniosek z uzasadnieniem i wynikiem głosowania zostanie wysłany do Kuratorium Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej.
W sprawach różnych uczniowie złożyli kilkanaście wniosków dotyczących życia w mieście, m.in. wnioskowali o stworzenie placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością. Wniosek ten zostanie skierowany do prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza i radnych miejskich.
Sesja była protokołowana, a dokument z podpisami dziecięcych radnych – otrzymają także wydziały Urzędu Miejskiego w Głogowie.

Strona 1 z 11