Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Noblistów Polskich w Głogowie

pl. Mieszka I nr 22
67-200 Głogów
tel. 76 834 71 63
e-mail: sp3@www.glogow.pl

займ на карту займ на карту срочно без отказа

Oddziały gimnazjalne

Telewizja szkolna GIM TV

Szkoła w wirtualnej panoramie


Aktywne Szkoły. MultiSport

Uczestniczymy w programach


Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach

Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE – 2017/2018  [w przygotowaniu]

KOŁA ZAINTERESOWAŃ W KLASACH I – III:

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ W KLASACH IV– VII:

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ W KLASACH GIMNAZJALNYCH:

 

 W SZKOLE PROWADZONE SĄ TAKŻE ZAJĘCIA:

  • DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE,
  • KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE,
  • LOGOPEDYCZNE,
  • SOCJOTERAPEUTYCZNE,
  • PSYCHOEDUKACYJNE, 
  • DLA DZIECI Z DYSLEKSJĄ „ORTOGRAFFITI”,
  • SPECJALISTYCZNE Z TYFLOPEDAGOGIEM
  • GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA DZIECI Z WADAMI POSTAWY